Betlehemské svetlo 2021: Prvé informácie

Betlehemské svetlo 2021: Prvé informácie

Betlehemské svetlo 2021: Prvé informácie
Aktuálne

Skauti a skautky zo Slovenského skautingu majú za sebou bohatú, cez tri desaťročia overenú tradíciu Betlehemského svetla na Slovensku. Zároveň majú už aj v praxi otestovanú redukovanú (a vzhľadom na pandemickú situáciu bezpečnú) verziu spôsobu šírenia malého skromného plamienka. Aj teraz sú pripravení, majú nasadenie a v neposlednom rade aj chuť priniesť symbol Vianoce aj tento rok.

Z roku 2020 už vieme, že veľké plány v takto náročných časoch musia byť podporené aj záložným plánom B, ba dokonca C. Všetko paralelne pripravované, čakajúc na nové opatrenia platné pre aktuálne obdobie. Je nám teda jasné, že nasadenie treba zdvojnásobiť a hoci sa z plánov bude realizovať len tretina, je dobré (ba priam žiadané), aby sme neostali v slepej uličke prekvapenia, ale aby sme vedeli z rukáva vytiahnuť presný postup.

Prvé informácie

Čas je opäť, aj v tomto roku, veľmi relatívny. Hoc je samotný príchod a distribúcia Betlehemského svetla za dverami, tak aj napriek tomu je ďaleko, aby sme vedeli povedať presný a detailný harmonogram. Pokúsime sa ho teda aspoň načrtnúť spoločne so základnými variantami.

Plánovaný harmonogram

Všetko je ešte ďaleko na to, aby sme vedeli povedať, či tohtoročné Betlehemské svetlo pôjde podľa klasického alebo redukovaného harmonogramu. No už teraz vás vieme informovať o konkrétnych dátumoch a variantoch, aby ste vedeli lepšie naplánovať prevzatie a následné udržiavanie Betlehemského svetla.

  • 11. 12. – príchod Betlehemského svetla na Slovensko
  • 12. 12. – odovzdanie Svetla poľským a ukrajinským skautom
  • Plán A: 18. 12. – vlakový rozvoz po Slovensku
    Plán B: 11. – 12. 12. – Svetlo v krajských mestách + 13. – 18. 12. – šírenie Svetla medzi zbormi v oblastiach
  • 18. – 24. 12. – distribúcia Svetla v regiónoch a mestách

Informácie na mape

Snažíme sa pre vás zabezpečiť čo najviac informácií ohľadom dostupnosti Betlehemského svetla na našej interaktívnej mape. Je nám však jasné, že vzhľadom na charakter šírenia Svetla – odpálením zo sviečky na sviečku, je v mape zaznačený len vrcholček ľadovca. Predpokladáme, že dostupnosť Betlehemského svetla je mnohonásobne vyššia. Častokrát sa stačí spýtať vo vašom regióne či kostole.

Ako bezpečne udržiavať Svetlo

Prejdite myšou na symboly “plus” a prečítajte si niekoľko zaručených tipov ako bezpečne doma uchovať takýto typ ohňa.

Nehorľavé okolie

Dajte pozor, aby v dosahu lampy či sviečky neboli žiadne horľavé materiály, ktoré by sa od zdroja sálavého tepla mohli zapáliť. Pomocníkom môže byť aj nehorľavá podložka.

Poistka

Ak udržiavate Svetlo s cieľom jeho ďalšieho šírenia, teda odpaľovania, tak je dobré mať poistku v nejakej ďalšej lampe či sviečke, ktorá je na bezpečnom mieste.

Dobre vetraný priestor

Lampu skladujte na dobre vetranom mieste. Ako pri každom horení, tak aj pri tomto lampa dymí. Treba počítať s tým, že petrolej zapácha oveľa viac ako lampový olej.

Chránený proti vetru

Petrolejová lampa má hneď niekoľko výhod. Plamienok v nej vydrží dlhšie horieť a tiež je sklom chránený pred vetrom, ktorý by ho mohol zhasnúť.

Veľkosť plameňa

Stiahnite plameň na minimum, ak je lampa v kľude. Ušetríte olej a lampa vydrží horieť dlhšie. Pri manipulácii s ňou ho zasa zväčšite, predídete tak jej zhasnutiu.

Veľkosť plameňa

Pri manipulácii s lampou zväčšite pootočením kolieska plameň, predítete tak neplánovanému zhasnutiu.

Zásobník oleja

Kontrolujte jedenkrát za deň množstvo oleja a priebežne ho dopĺňajte. Väčšia lampa dokáže bez dolievania oleja horieť malým plameňom aj dva či tri dni.