Chronológia tradície

Jar 1986

Poslucháčka rakúskeho rozhlasu prichádza do štúdia v Linzi, odkiaľ sa už niekoľko rokov počas Vianoc organizuje akcia Svetlo v tmách ako poďakovanie za dary pre postihnutých a osamelých ľudí. Jej návrh znel, aby bol každý návštevník rozhlasového štúdia počas vianočných sviatkov niečím obdarovaný a aby sa v budove rozhlasu umiestnilo horiace svetlo, z ktorého si každý, kto príde, môže odpáliť plamienok na svoj vianočný stromček či okno ako pamiatku za nežijúcich.

Jeseň 1986

Rozhlasový redaktor lineckého štúdia H. Obermayer spojil tento návrh so stretnutím predstaviteľov rôznych náboženstiev k modlitbe za mier, ktorú zvolal Ján Pavol II. do Assisi. Tak vznikla myšlienka „Betlehemského svetla mieru“.

December 1986

Pracovníci rakúskeho rozhlasu letecky prevážajú lampu s pracne získaným svetlom z Baziliky Narodenia Pána do Linzu. Dňa 24. 12. 1986 sa po prvýkrát v priamom televíznom prenose odpaľuje v lineckom štúdiu ORF Betlehemské svetlo. Pred štúdiom stojí zástup nadšencov, ktorí vlakmi rozvážajú svetlo po celom Rakúsku.

Vianoce 1987

„Betlehemské svetlo“ pokračuje. Zatiaľ čo minulý rok zapaľoval svetlo v betlehemskej jaskyni postihnutý chlapec, tentokrát bol vybratý jeho 13-ročný zdravý rovesník, ktorého navrhol jeho postihnutý kamarát z vďačnosti za obetavosť a pomoc vozíčkarom.

Vianoce 1988

Betlehemské svetlo sa dostáva za hranice Rakúska. Jeho zapálenie vysiela rakúska televízia cez satelit do celého sveta. Odpaľuje ho malý utečenec z Kambodže, ktorý našiel v Rakúsku druhý domov.

Vianoce 1989

Bezprostredne po prevrate v roku 1989 prekročilo Svetlo pokoja a mieru hranice, ktoré sa ešte len pred pár mesiacmi pokladali za neprekonateľné. Pred 17 rokmi, krátko pred Štedrým večerom, prišlo pozdraviť Betlehemské svetlo ako symbol nového susedstva a jednoty na Hlavné námestie Českých Budějovíc takmer 10 000 ľudí. Z nadšenia nad spadnutou železnou oponou prinášajú Rakúšania plamienok aj svojim susedom do Berlína, Svetlo mieru žiari v decembri 1989 aj na zborenom Berlínskom múre. V tomto roku plamienok z Betlehema horí aj v Československu pred sochu sv. Václava v Prahe. Betlehemské svetlo sa takto rozširuje aj do susedných krajín bývalého východného bloku.

Vianoce 1990

Do tradície roznosu svetla sa prvý raz zapojil aj Slovenský skauting.

Svetlo pokoja z Betlehema žiari v Európe už od roku 1986. Tento vianočný zvyk, ktorý zaviedlo Krajské štúdio rakúskeho rozhlasu ORF Horné Rakúsko, nadobudol už celoeurópsky význam. Myšlienka Betlehemského svetla sa uskutočnila ako súčasť charitatívnej akcie na podporu postihnutých detí a ľudí v núdzi.

Hlavným zámerom tejto tradície je priniesť odkaz svetla a pokoja každý rok do ďalšieho „nového“ štátu a k čo najväčšiemu počtu ľudí. V novom tisícročí sa tradícia rozšírila napráklad o severoamerický kontinent, plamienok vo Viedni prebrali zástupcovia amerických skautov. K tejto iniciatíve sa postupne pridávajú ďalšie štáty sveta, do ktorých betlehemské svetlo prinášajú zástupcovia skautov, mladých požiarnikov, Červeného kríža, Samaritánov a Priatelia Svetla pokoja z Nemecka, Talianska, Česka a Švajčiarska. Každoročne sa vo Viedni v polovici decembra koná oslava Svetla pokoja, na ktorej si skautské delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Talianska a ďalších európskych štátov odpália plamienok. Od tohto okamihu sa rozbieha betlehemská štafeta do viac ako 25 európskych krajín. Svetlo sa dostane cez Slovensko, Poľsko a pobaltské štáty až do Ruska a na Sibír, putuje aj na africký a severoamerický kontinent.