Plánovaný harmonogram cesty Betlehemského svetla v roku 2023

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Na Slovensko sa tento rok dostane už po 34. raz.

Plánované kľúčové udalosti príchodu
a cesty Betlehemského svetla na Slovensku

  • 9.12.2023 (sobota) – odpálenie Betlehemského svetla v Rakúsku, v Linzi
  • 10.12.2023 (nedeľa) – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom
  • 11.-13.12.2023 – odovzdanie prezidentke SR, pani Zuzane Čaputovej
  • 16.12.2023 (sobota) – vlakový rozvoz po Slovensku
  • od 16.12.2023 – roznášanie Betlehemského svetla v regiónoch
  • 17.12.2023 (nedeľa) – vynesenie Betlehemského svetla na Lomnický štít a na Hrebienok vo Vysokých Tatrách