Plánovaný harmonogram cesty Betlehemského svetla v roku 2022

Po náročných a komplikovaných dvoch rokoch ovplyvnených situáciou ohľadom pandémie COVID-19 prichádza, aspoň sa to aktuálne (október 2022) javí, uvoľnenie v množstve a prísnosti opatrení. Cieľom v roku 2022 bude priniesť Betlehemské svetlo na Slovensko minimálne v pôvodnom rozsahu a harmonograme ako sme jeho príchod poznali do roku 2019.

Prinášame prehľad harmonogramu tohtoročnej cesty Betlehemského svetla v pôvodnom predpandemickom rozsahu. Pevne veríme, že Betlehemské svetlo bude môcť aj v tomto roku rozžiariť Slovensko.

Kľúčové udalosti príchodu
a cesty Betlehemského svetla na Slovensku

  • 10.12. 2022 (sobota) – odpálenie Betlehemského svetla v Rakúsku, vo Viedni
  • 11.12. 2022 (nedeľa) – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom
  • 13.12. 2022 – odovzdanie prezidentke SR, pani Zuzane Čaputovej
  • 17.12. 2022 (sobota) – vlakový rozvoz po Slovensku
  • od 17.12. 2022 – roznášanie Betlehemského svetla v regiónoch
  • 18.12 2022 (nedeľa) – vynesenie Betlehemského svetla na Lomnický štít a na Hrebienok vo Vysokých Tatrách
  • 18.12. 2022 (nedeľa) – oficiálne symbolické odovzdanie Betlehemského svetla ľuďom (na omšiach po celom Slovensku)