Púť Betlehemského svetla

Tento rok už po jubilejný tridsiaty raz zavíta na Slovensko plamienok zo samotného Betlehema. Keďže sú s týmto podujatím spojené mnohé prípravy, prinášame tohtoročný harmonogram už tradične v predstihu. Dúfame, že vám harmonogram pomôže s plánovaním vašich lokálnych podujatí.

Prevzatie Svetla – sobota 14. decembra 2019

Tradícia odpaľovania Betlehemského svetla hovorí o jeho prevzatí v jednom z viedenských kostolov. Inak tomu nebude ani tento rok, kedy sa po minuloročnej veľkej slávnosti organizovanej pri príležitosti tridsiateho výročia od prvého odpálenia Svetla konala ekumenická bohoslužba v Linzi – v meste, kde celá táto novodobá tradícia začala.

Odpálenie poľským skautom – nedeľa 15. decembra 2019

Tento rok odovzdávame Svetielko z Betlehema poľským skautom u nich, na poľskej strane. Svätá omša, na ktorej sa tak udeje, sa bude konať počas Betlehemského víkendu po viedenskom odpálení v nedeľu 15. decembra v skorých ranných hodinách.

Distribúcia vlakmi po Slovensku – sobota 21. decembra 2019

Ako už býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je ideálnym časom na rozvoz Svetla vlakmi do každého kúta Slovenska. V tomto roku je táto udalosť naplánovaná na sobotu 21. decembra.

Vynesenie Svetla na Lomnický štít – nedeľa 22. decembra 2019

Plamienok z Betlehema vynesú skautky a skauti z Podtatranskej skautskej oblasti opäť aj na Lomnický štít a rovnako tradične aj na Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu.