Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho na Slovensko prinesú už po tridsiatykrát

Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho na Slovensko prinesú už po tridsiatykrát

Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho na Slovensko prinesú už po tridsiatykrát
Tlačové správy

Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiatykrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku. 

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú svetlo do Bratislavy, kde ho slávnostne prijme prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

V ranných hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 15. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo počas svätej omše v poľskom Zakopanom skauti zo Slovenska poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. Slovenskí skauti tak tvoria dôležitú súčasť pri jeho ceste smerom k našim severným a východným susedným krajinám.

Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom v nedeľu 15. decembra. Počas slávnostnej svätej omše o 10:30 v konkatedrále sv. Martina v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Betlehemské svetlo do Dómu prinesú členovia troch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku – Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy a Zväzu skautov maďarskej národnosti. Bude to tento rok tak prvý raz, kedy sa Betlehemské svetlo dostane medzi verejnosť.

Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 21. decembra, už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi Svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí.

Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 26-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia Svetla k ľuďom, do obcí a do jednotlivých ustanovizní zapájajú stovky skautov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po jubilejný tridsiatykrát ako symbol pokoja, lásky, mieru a dá sa povedať, že v kontexte s tridsiatym výročím Nežnej revolúcie aj ako symbol slobody. Sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať takúto silnú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí a mnohí si už nevedia bez neho ani predstaviť nadchádzajúce sviatočné dni,“ povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.

Aj tento rok pripravili skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Viac ako 330 železničných staníc, desiatky kostolov, či ďalšie nespočetné množstvo miest, kam si môžu prísť ľudia od 21. decembra vrátane odpáliť Plamienok z Betlehema, je tak zoskupených na jednom mieste. „Skauti majú radi výzvy a toto bola jedna z nich. Dá sa povedať, že doposiaľ sa nám ešte nikdy nepodarilo dať verejnosti takú súhrnnú informáciu o tom, kde všade Svetlo na odpálenie bude. Priebežne pribúdajú ďalšie a ďalšie miesta a nové lokality,“ hodnotí Suvák. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku, je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia.

Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie,  ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.

Tohtoročné Dieťa svetla pochádza z rakúskej obce Enns v okrese Linz-vidiek. Jedenásťročná členka mládežníckeho klubu Červeného kríža, Victoria Kampenhuber, odpálila 26. novembra v Jaskyni Narodenia betlehemské Svetlo mieru. „Je pre mňa veľkým potešením pomáhať iným ľuďom a byť tu pre nich, pretože pomoc je zábava,“ vysvetľuje Victoria svoju činnosť v Červenom kríži. Každotýždenné stretnutia klubu sú pre ňu skutočným potešením a šírenie Betlehemského svetla počas Vianoc je pre túto školáčku každoročne veľkou udalosťou. „Je pekné vidieť, ako sa tento plamienok dotýka ľudí. Dúfam, že spolu s ním sa bude mier odovzdávať z ruky do ruky“, dodáva.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.

Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 30-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
svetlo@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 310 100
www.betlehemskesvetlo.sk