Vlakové trasy

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 17. decembra 2022

Použité skratky v harmonograme: BA – Bratislava, BB – Banská Bystrica, BŠ – Banská Štiavnica, HE – Humenné, ZV – Zvolen