Vlakové trasy

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 21.12. 2019

Použité skratky v harmonograme: BA – Bratislava, BB – Banská Bystrica, BŠ – Banská Štiavnica, HE – humenné, ZV – Zvolen