Vlakové trasy

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 16. decembra 2023

Zoznam tratí aktualizovaný 12.12.2023 o 16:10.

Použité skratky v harmonograme: BA – Bratislava, BB – Banská Bystrica, BŠ – Banská Štiavnica, HE – Humenné, ZV – Zvolen